Studies

 • Estimacions European Forecasting Network, 2001-2018.  Funding entity: Departament d’Economia de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya.
 • Informe trimestral de conjuntura de l’economia catalana que inclogui un quadre de previsions macroeconòmiques anuals actualitzat, 1991-2018. Funding entity: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
 • Estudi de l’impacte social del Port Vell de Barcelona, 2017. Funding entity: GERÈNCIA PORT 2000 DEL PORT VELL DE BARCELONA
 • Estudi de l’impacte econòmic generat per l’activitat del Port Vell de Barcelona, 2017. Funding entity: GERÈNCIA PORT 2000 DEL PORT VELL DE BARCELONA
 • Anàlisi de la factibilitat d’adaptació del model d’equilibri general, QUEST III, a l’economia catalana, desenvolupament una especificació i adaptació en llenguatge Dynare-Matlab de la versió general d’aquest model per a l’economia catalana. Funding entity: Departament d’Economia de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya.
 • Estudi estratègic sobre les agències de viatges a espanya, 2017. Funding entity: Associación Catalana de Agenciass de Viajes Especializadas (ACAVE) and  Amadeus Soluciones Tecnológicas S.A. (AMADEUS).
 • Simulació de l’impacte de diferents hipòtesis en la política fiscal de la Generalitat de Catalunya, 2017. Funding entity: Departament d’Economia de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya.
 • Avaluació implementació del programa d’”Accions d’orientació i acompanyament a la inserció”(antics IPI’s), 2017. Funding entity: Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Update of the economic impact study of cruise activity in Barcelona and analysis of its effects in non-tourism sectors, 2017. Funding entity: Cruise Lines International Association Europe, ASBL.
 • Estudi de costos d’accions del sistema de formació professional, 2017. Funding entity: Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Assessorament en l’elaboració del baròmetre de la innovació a Catalunya, 2014-2017. Funding entity: ACCIÓ, Generalitat de Catalunya.
 • Impacte econòmic i social general per la nova activitat Repair & Refit al Port d’Arenys de Mar, 2017. Funding entity: Varador 2000, S.A.
 • Impacte econòmic d’AGBAR a Catalunya, 2017. Funding entity:  Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (AGBAR) amb Cambra de Comerç de Barcelona.
 • Origen dels clients de les terrasses de la ciutat de Barcelona, 2016. Funding entity: Gremi de Restauració de Barcelona.
 • Avaluació dels impactes sòcio-economics de les Universitats Públiques catalanes. Funding entity: Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
 • Anàlisi de l’impacte del sistema d’R+D+I públic a Catalunya, 2016.
  Funding entity: Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
 • Estudi del model de gestió de l’Ajuntament de Barcelona. Anàlis comparada amb altres ciutats a partir d’indicadors, 2016. Funding entity: Ajuntament de Barcelona.
 • Estudi d’alguns capítols d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona. Anàlisi comparada amb altres ciutats, 2016.
  Funding entity: Ajuntament de Barcelona.
 • Estudi de l’impacte econòmic i social dels Ports de la Generalitat de Catalunya, 2016. Funding entity: Ports de la Generalitat, Generalitat de Catalunya.
 • Disseny pla avaluació polítiques actives d’ocupació del SOC, 2016.
  Funding entity: Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Desenvolupament de la garantia juvenil a catalunya: caracterització de la població i disseny de l’avaluació d’impacte, 2016.
  Funding entity: Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Estudi sobre l’impacte de l’adopció d’un salari mínim nivell local. Evidència internacional, 2015.
  Funding entity: Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Estudi sobre el turisme familiar. Situació actual i perspectives, 2015.
  Funding entity: Agència Catalana de Turisme de Catalunya.
 • Anàlisi del destí dels estudiants que abandonen els ensenyaments de grau a la UB, 2015.
  Funding entity: Universitat de Barcelona.
 • Construcció d’una eina que permeti ajustar els indicadors de demografia empresarial a Catalunya, 2012.
  Funding entity: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 • Estudio del impacto económico del conjunto monumental de la Alhambra y Generalife sobre la ciudad de Granada, 2012.
  Funding entity: Patronato de la Alhambra y Generalife.
 • Estudi sobre l’impacte de la reducció del dèficit fiscal sobre la renda i l’ocupació a Catalunya, 2012.
  Funding entity: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 • Desarrollo de una herramienta que permita el cálculo de indicadores de demografía empresarial en Andalucía, 2012.
  Funding entity: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
 • Disseny, elaboració i avaluació d’un procediment que garanteixi la concordança entre l’estimació del creixement intertrimestral del PIB de l’economia catalana, obtingut per via indirecta, i l’estimació flash elaborada per via directa, 2011
  Funding entity: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
 • QUEST-CT, A computable general equilibrium model for Catalunya, Generalitat de Catalunya, 2007-2010.
  Funding entity: Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
 • Forecasting Regional Labor Markets, Generalitat de Catalunya, 2009.
  Funding entity: Generalitat de Catalunya.
 • Evaluation of ALMP by the Public Employment Services of Catalunya, 2008.
  Funding entity: Generalitat de Catalunya.
 • Competències transversals i atur entre els titulats universitaris abans i durant la crisi, 2012/2013.
  Funding entity: Universitat de Barcelona.
Advertisements