Studies

 • Anàlisi de l’impacte del sistema d’R+D+I públic a Catalunya, 2016.
  Funding entity: Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
 • Estudi d’alguns capítols d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona. Anàlisi comparada amb altres ciutats, 2016.
  Funding entity: Ajuntament de Barcelona.
 • Disseny pla avaluació polítiques actives d’ocupació del SOC, 2016.
  Funding entity: Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Desenvolupament de la garantia juvenil a catalunya: caracterització de la població i disseny de l’avaluació d’impacte, 2016.
  Funding entity: Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Estudi sobre l’impacte de l’adopció d’un salari mínim nivell local. Evidència internacional, 2015.
  Funding entity: Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Estudi sobre el turisme familiar. Situació actual i perspectives, 2015.
  Funding entity: Agència Catalana de Turisme de Catalunya.
 • Anàlisi del destí dels estudiants que abandonen els ensenyaments de grau a la UB, 2015.
  Funding entity: Universitat de Barcelona.
 • Construcció d’una eina que permeti ajustar els indicadors de demografia empresarial a Catalunya, 2012.
  Funding entity: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 • Estudio del impacto económico del conjunto monumental de la Alhambra y Generalife sobre la ciudad de Granada, 2012.
  Funding entity: Patronato de la Alhambra y Generalife.
 • Estudi sobre l’impacte de la reducció del dèficit fiscal sobre la renda i l’ocupació a Catalunya, 2012.
  Funding entity: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 • Estimacions European Forecasting Network, 2012.
  Funding entity: Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
 • Desarrollo de una herramienta que permita el cálculo de indicadores de demografía empresarial en Andalucía, 2012.
  Funding entity: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
 • Disseny, elaboració i avaluació d’un procediment que garanteixi la concordança entre l’estimació del creixement intertrimestral del PIB de l’economia catalana, obtingut per via indirecta, i l’estimació flash elaborada per via directa, 2011
  Funding entity: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
 • QUEST-CT, A computable general equilibrium model for Catalunya, Generalitat de Catalunya, 2007-2010.
  Funding entity: Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
 • Forecasting Regional Labor Markets, Generalitat de Catalunya, 2009.
  Funding entity: Generalitat de Catalunya.
 • Evaluation of ALMP by the Public Employment Services of Catalunya, 2008.
  Funding entity: Generalitat de Catalunya.
 • Competències transversals i atur entre els titulats universitaris abans i durant la crisi, 2012/2013.
  Funding entity: Universitat de Barcelona.
Advertisements